Configuratie - Veelgestelde vragen

Kan ik zowel aangepaste kenmerken als extra Azure AD-kenmerken gebruiken in de handtekening?

Het is niet mogelijk om zowel de aangepaste kenmerken als de extra Azure AD-kenmerken in te schakelen.

U kunt echter aangepaste kenmerken, ook bekend als uitbreidingskenmerken, opnemen in de lijst met directory-extensies in Azure AD Connect bij het selecteren van maximaal 100 kenmerken voor gebruik met de functie Extra Azure AD-kenmerken.

Welke kenmerken van Active Directory kunnen worden gebruikt in Exclaimer - Handtekeningen voor Microsoft 365?

Werkt Exclaimer met Azure Information Protection (AIP)?

Ja, client-side handtekeningen kunnen worden toegepast op e-mails die door AIP worden beschermd.

Helaas is er vanwege de aard van AIP van Microsoft 365 momenteel geen tijdelijke oplossing beschikbaar voor server-side handtekeningen, omdat AIP de transportregels in het Exchange-beheercentrum vervangt. Dit is te verwachten bij gebruik van de server-side handtekeningregels. Het zorgt ervoor dat de beveiliging van het bericht behouden blijft en dat er niet mee geknoeid wordt wanneer het bericht bij de beoogde ontvanger wordt afgeleverd.

Voor meer informatie, raadpleegt u Een handtekening wordt niet toegepast op ondertekende of gecodeerde berichten.

Wat is het verschil tussen de diverse configuratie-opties?
 • Toepassen ope-mails van alle apparaten, inclusief mobiele telefoons: In deze modus wordene-mails doorgestuurd naar Exclaimer om verwerkt te worden en voorzien van een handtekening.  E-mails kunnen van elke browser/apparaat/e-mailclient komen - hierdoor kunnen handtekeningen op e-mails van mobiele apparaten worden toegepast. Zodra de e-mail is verwerkt, wordt deze teruggestuurd naar Microsoft 365/Google Workspace/Exchange voor aflevering.

 • Zien voordat u verzendt (Client-side): In deze modus worden handtekeningen gesynchroniseerd naar de computers van de gebruikers voor gebruik in Microsoft Outlook. Alse-mails naar Exclaimer worden doorgestuurd, herkent het proces dat er al een handtekening is toegepast en zal het geen dubbele handtekening toepassen. De e-mail wordt verwerkt en teruggestuurd naar Microsoft 365/Google Workspace/Exchange voor aflevering.

 • Exchange ter plaatse: In deze modus worden handtekeningen toegepast op alle e-mailberichten via de Cloud-service van Exclaimer, ongeacht welke browser/apparaat/e-mailclient gebruikt wordt. U hebt geen gelicentieerde Exchange Online mailbox nodig om Exclaimer te configureren om server-side handtekeningen te gebruiken als al uw mailboxen in uw On-Premises Exchange-omgeving worden gehost.
 • Kan ik mijn configuratie-opties later nog wijzigen?
  Ja, natuurlijk. U kunt de configuratie (van uw abonnement) achteraf gemakkelijk wijzigen.
  De Launch-knop is niet beschikbaar?
  Dit gebeurt meestal wanneer de gebruiker die het abonnement oorspronkelijk heeft aangemaakt, de algemene voorwaarden niet heeft geaccepteerd.
  Ik heb de domeinnaam veranderd (of een nieuwe gekregen). Wat moet ik nu doen?

  U hoeft geen wijzigingen aan te brengen in Exclaimer. Maar zorg ervoor dat:

  • De gegevenssynchronisatie is voltooid (dit gebeurt automatisch één keer per dag, maar kan indien nodig geforceerd worden).

  • Het nieuwe of gewijzigde domein is toegevoegd aan dezelfde Microsoft 365-tenancy die werd gebruikt bij het aanmelden voor Exclaimer.

  • Berichten worden via de Exclaimersend connector in Microsoft 365 geleid (dit is een standaardinstelling, dus tenzij u deze instelling actief hebt gewijzigd, zal deze correct zijn). 
  Werkt de functie Verzonden items bijwerken met mijn On-Premises mailboxen?

  Op dit moment worden mailboxen die binnen uw On-Premises omgeving worden gehost, niet bijgewerkt door de Verzonden items update.

  Maar u kunt altijd een functieverzoek indienen via een supportticket.

  Wat is SPF (Sender Policy Framework)?

  Sender PolicyFramework (SPF) is een protocol dat voorkomt dat spammers e-mails met vervalste 'Van'-adressen naar uw domein sturen.

  Een SPF-record is een type TXT-record dat alle mailservers identificeert die namens uw domein e-mails mogen versturen; ze staan ook bekend als Reverse MX records

  Domeinbeheerders publiceren SPF-records in het DNS (Domain Name System); dit stelt de inkomende mailservers in staat om de domeinnaam te verifiëren waarvan e-mails worden verzonden. Wanneer de e-mailserver van een ontvanger een e-mail ontvangt, controleert hij het SPF-record om te bepalen of het een geldige e-mail is. Als de e-mail afkomstig is van een server die is opgenomen in het SPF-record, is deze legitiem; zo niet, dan wordt deze als spam geweigerd.

  Ik heb de server-side functie geconfigureerd. Moet ik het SPF-record bijwerken?
  Als u de server-side functie hebt geconfigureerd, is het belangrijk om het SPF-record (Sender Policy Framework) bij te werken. Als u dit niet doet, bestaat het risico dat berichten die van Exclaimer terug naar uw e-mailservice worden geleid, als spam worden gemarkeerd.
  Ik heb de client-side functie geconfigureerd. Moet ik het SPF-record bijwerken?
  Als u de client-side functie hebt geconfigureerd, hoeft u het SPF-record (Sender Policy Framework) niet bij te werken.
  Hoe werk ik de SPF-records bij?

  U, als IT-beheerder, moet de SPF-records bijwerken op basis van de Exclaimer Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) hosts om het volgende include-mechanisme op te nemen:

  include:SPF.<regiocode>.exclaimer.net

  Voor meer informatie, raadpleeg het volgende:
  Hoe kan het Sender Policy Framework (SPF) bijgewerkt worden?
  Hoe kunt u uw regiocode controleren?

  Hoe kan ik meerdere SPF-records hebben?

  Meerdere SPF-records worden niet aanbevolen, omdat dit problemen kan veroorzaken met aflevering en/of spam-classificatie.

  Wat is de Exclaimer Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) hostlist en Internet Protocol (IP) whitelist?
  De Exclaimer-service maakt gebruik van een aantal SMTP-hosts (Simple Mail Transfer Protocol), die uw e-mail over netwerken helpen verplaatsen om de eenvoudige handelingen van het verzenden en ontvangen van e-mail tussen de verzender en ontvanger te voltooien.

  Als u voor uw domein extra include-mechanismen toevoegt aan deSPF-records (Sender Policy Framework) en dit ervoor zorgt dat de limiet van 10 DNS-zoekopdrachten (Domain Name System) wordt overschreden, kunt u het IP-adres (specifiek voor de regio waar uw Exclaimer-abonnement wordt gehost) toevoegen aan de SPF-records. 

  Voor de volledige lijst, raadpleegt u Exclaimer Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) hostlist en Internet Protocol (IP) Whitelist.
  Is een licentie vereist voor het verzenden van e-mail als of namens een gedeelde mailbox?

  'Verzenden namens' kan worden geconfigureerd om de persoonlijke handtekening van de afzender of de handtekening van de gedeelde mailbox toe te passen, afhankelijk van hoe het geconfigureerd is.

  • Als de functie Verzenden namens is uitgeschakeld, is de persoonlijke handtekening van de verzender van toepassing en is er geen extra licentie vereist.

  • Als de functie Verzenden namens is ingeschakeld of als de e-mail wordt verzonden met de machtiging Send-as, dan is de handtekening van de gedeelde mailbox van toepassing en is een extra licentie vereist.
  Integreert Exclaimer met SendGrid?
  Helaas integreert Exclaimer momenteel niet met e-mails die rechtstreeks vanaf SendGridworden verzonden. Als de e-mails ook worden doorgegeven aan uw Microsoft 365 of Google tenancies, en de MAILFROM-adressen komen overeen met de e-mailadressen van de gebruikers, dan is het wellicht nog mogelijk om handtekeningen toe te passen die vanuit SendGrid zijn verzonden.

  Als u geïnteresseerd bent in de integratie van Exclaimer met SendGrid, maak dan een ticket aan bij ons ondersteuningsteam, dat namens u een functieverzoek kan indienen.
  Is Exclaimer Outlook Add-in geschikt voor de incognitomodus van Chrome?
  Als u Google Chrome incognito gebruikt en de pagina werkt niet, schakel dan de cookies van derden in.

  Meer informatie over het beheren van Google Chrome cookies.
  Hoe worden handtekeningen gesynchroniseerd met Outlook en Apple Mail?

  Handtekeningen worden met Outlook en Apple Mail gesynchroniseerd met behulp van de Exclaimer Signature Update Agent - deze moet op de computer van elke gebruiker worden geïnstalleerd. De agent draait op de achtergrond en synchroniseert de handtekeningen met regelmatige tussenpozen.

  Wanneer de handtekeningen naar Outlook en Apple Mail worden gesynchroniseerd, wordt de eerste toepasselijke client-side handtekening gesynchroniseerd als de standaard handtekening voor die gebruiker.

  Hoe vaak worden handtekeningen gesynchroniseerd naar Microsoft Outlook en Apple Mail?

  De Exclaimer Signature Update Agent synchroniseert eenmaal per uur handtekeningen.

  Als u wilt dat wijzigingen aan een handtekening eerder gesynchroniseerd worden:

  - Voor Windows: U kunt synchronisatie forceren door de agent opnieuw te starten op de computer van de gebruiker.
  Om dit te doen: Open Taakbeheer en sluit de Exclaimer Signature Update Agent af en start deze vervolgens opnieuw op.

  - Voor Mac: U kunt synchronisatie forceren door de agent op de computer van de gebruiker te sluiten.
  Om dit te doen: Open vanaf het Launchpad de Activity Monitor, selecteer Exclaimer Signature Agent en klik op Afsluiten. De Exclaimer Cloud Signature Update Agent zal automatisch opnieuw opstarten en de handtekeningen bijwerken.

  Wat is de gebruikerservaring in Outlook en Apple Mail?

  Wanneer een gebruiker een e-mail in Microsoft Outlook opstelt, wordt de juiste handtekening, gesynchroniseerd vanuit Exclaimer, in het bericht weergegeven.

  - Als u zowel client-side als server-side gebruikt, dan wordt een bericht, wanneer een gebruiker het verstuurt, naar de Exclaimer-servers doorgestuurd om verwerkt te worden voordat het naar Microsoft 365 wordt doorgestuurd om afgeleverd te worden.

  - Als u alleen de client-side gebruikt, dan wordt de e-mail, wanneer een gebruiker een bericht verstuurt, niet naar de Exclaimer-servers doorgestuurd.

  In Microsoft Office kunt u Outlook client-beperkingen instellen om te bepalen welke wijzigingen gebruikers lokaal in handtekeningen kunnen aanbrengen.

  Hoe gaat Exclaimer server-side configuratie om met berichten wanneer een gesynchroniseerde handtekening al in Outlook of Apple Mail is toegepast?

  Er wordt een "tekstmatch"-controle uitgevoerd om te voorkomen dat dubbele handtekeningen op een bericht worden toegepast bij het gebruik van client-side regels. Deze controle bepaalt of op een bericht al een client-side handtekening is toegepast door Exclaimer Signature Update Agent.

  Als een client-side handtekening is toegepast, stopt de verwerking van de handtekening en wordt het bericht teruggestuurd naar Microsoft 365 voor aflevering.

  Kunnen gebruikers hun handtekening bewerken in Microsoft Outlook?

  U kunt de toegang tot de handtekeningopties in Microsoft Outlook "vergrendelen" en/of alle bestaande Microsoft Outlook-handtekeningen voor elke gebruiker archiveren (verwijderen).

  Aan de andere kant kunt u de mogelijkheid van een gebruiker om handtekeningen te bewerken in Apple Mail niet beperken.

  Welke systemen worden ondersteund door Exclaimer Signature Update Agent?

  Exclaimer Signature Update Agentondersteunt Windows 7 tot en met Windows 10 en macOS 10.13 of hoger. 

  Momenteel werkt de agent met Microsoft Outlook en Apple Mail.

  Om handtekeningen toe te passen op e-mails die vanaf alle apparaten en mailclients worden verzonden, raden we aan om server-side handtekeningregels te gebruiken in combinatie met Exclaimer Signature Update Agent.

  Hoe kan ik Exclaimer Signature Update Agent implementeren?

  U kunt Exclaimer Signature Update Agentop twee manierenop de clientcomputers implementeren: 

  - Implementeren via een URL

  - Implementeren via GPO

  Dit raden wij aan: U implementeert Exclaimer Signature Update Agent via een URL omdat dit de eenvoudigste methode is, en het zorgt ervoor dat de Agent altijd up-to-date is. Maar als het nodig is, kunt u Exclaimer Signature Update Agent ook via GPO implementeren.

  Kan ik Exclaimer Signature Update Agent via GPO implementeren?

  Exclaimer raadt aan om de ClickOnce-toepassing te gebruiken, omdat deze automatisch kan updaten wanneer er nieuwe versies van de Agent beschikbaar komen. Implementatie via GPO, met een MSI-bestand, wordt aanbevolen voor grotere omgevingen; nieuwe versies moeten echter handmatig worden bijgewerkt.

  WAARSCHUWING! Deze optie is alleen geldig voor Windows.  Het werkt niet met macOS.

  Wat is ClickOnce?

  De Windows-versie van Exclaimer Cloud Signature Update Agent maakt gebruik van eenClickOnce-toepassing.  

  ClickOnceis een Microsoft-technologie waarmee de Exclaimer Signature Update Agentsnel en gemakkelijk kan worden geïnstalleerd en zichzelf kan bijwerken met toekomstige updates.   

  In de macOS-versie gebruikt de Exclaimer Cloud Signature Update Agent een Disk Image (.dmg) bestandsformaat en kan geïnstalleerd worden door het bestand te downloaden en erop te dubbelklikken.

  Exclaimer Signature Update Agent via GPO werd niet geïnstalleerd - waarom en wat moet ik doen?

  In sommige gevallen installeert Exclaimer Signature Update Agent niet - dit kan te wijten zijn aan een gebrek aan tijd om het beleid in te stellen.
  Voer in dergelijke gevallen de volgende opdracht uit in het opdrachtvak om de GPO geforceerd uit te voeren:

  gpupdate /force
  Is het mogelijk om Exclaimer - Signatures for Google Workspace te configureren om naast een service van een andere derde partij te werken?

  Ja, het is mogelijk om Exclaimer - Signatures for Google Workspace te configureren om naast een service van een andere derde partij te werken.

  Om dit te bereiken, is het nodig om ervoor te zorgen dat e-mails eerst naar Exclaimer worden geleid, en zodra de e-mails zijn afgeleverd bij Google Workspace, worden de e-mails naar de andere derde partij doorgestuurd.

  Raadpleeg voor meer informatie Exclaimer - Signatures for Google Workspace configureren met een andere service van derden.

  Hoe werkt u groepsleden bij?
  Het is heel eenvoudig om groepsleden bij te werken - u moet hun lidmaatschappen in de Active Directory wijzigen. De wijziging wordt onmiddellijk doorgevoerd en de service hoeft niet opnieuw te worden opgestart.
  Hoe kunt u een groepstype opgeven?
  Groepen moeten worden gespecificeerd als een lijst met weergavenamen van groepen. Meerdere groepen kunnen gescheiden worden door spaties, komma's of puntkomma's. E-mailadressen werken niet.
  Welke groepstypen kunnen worden opgegeven om beperkingen op te leggen met behulp van de Exclaimer Exchange Transport Agent?

  U kunt de volgende groepstypen opgeven wanneer u de Exclaimer Exchange Transport Agent wilt beperken tot leden van een specifieke groep:

  • Beveiligingsgroep
  • Distributiegroepen
  Welke groepstypen werken niet met de Exclaimer Exchange Transport Agent?

  De volgende groepstypen en groepsconfiguraties werken niet met de Exclaimer Exchange Transport Agent:

  • Dynamische distributiegroepen
  • Geneste groepen
  Is er een Outlook Add-in die werkt met Google Workspace Sync for Microsoft Outlook (GWSMO)?
  Helaas is er geen Outlook Add-in die werkt met GWSMO.
  Kan ik mijn persoonlijke handtekening gebruiken bij het verzenden als gedeelde mailbox met de Outlook Add-in?
  Helaas is het momenteel niet mogelijk om dit te bereiken met de Outlook Add-in. Dit kan echter gedaan worden met de Exclaimer Signature Update Agent.
  Raadpleeg voor meer informatie Verschil tussen Exclaimer Outlook Add-in en Exclaimer Signature Update Agent?
  Kan ik gebruikersfoto's synchroniseren vanaf Azure?
  Ja, met het Pro-abonnement kunt u gebruikersfoto's synchroniseren vanuit Azure AD of u kunt de uploadfunctie voor gebruikersfoto's gebruiken.