Ari Flavell

 • Łączna aktywność 76
 • Ostatnia aktywność
 • Członek od
 • Obserwowani Użytkownicy: 0
 • Obserwujący Użytkownicy: 1
 • Głosy 0
 • Subskrypcje 11

Artykuły

Ostatnia aktywność: Ari Flavell Ostatnia aktywność Głosy
 • Tester podpisów

  Opis Narzędzie do testowania podpisów Signature Tester to interaktywne narzędzie, które testuje wdrożenie podpisów e-mailowych. Pokazuje, jak podpisy są przetwarzane i stosowane do e-maili na podst...

 • Korzystanie z dodatku Exclaimer Outlook

  Opis Dodatek Exclaimer Outlook to aplikacja, która może być wdrożona centralnie do programu Microsoft Outlook i umożliwia użytkownikom dodawanie podpisów e-mail stworzonych w Exclaimer podczas pisa...

 • Zarządzanie użytkownikami

  Opis Funkcja Zarządzanie użytkownikami pozwala na przeglądanie wszystkich użytkowników mających dostęp do subskrypcji Exclaimer oraz ich ról użytkowników, edycję ról użytkowników (tylko Właściciele...

 • Dodawanie lub usuwanie użytkownika z subskrypcji Exclaimer

  Opis Możesz dodać innego użytkownika lub usunąć użytkownika ze swojej subskrypcji Exclaimer za pośrednictwem Zarządzania użytkownikami. UWAGI:- Tylko Właściciel subskrypcji lub Administrator subsk...

 • Wysyłający podpis

  Opis Reguły nadawcy to warunki, które pozwalają kontrolować, czy podpis powinien być stosowany czy nie stosowany do e-maila na podstawie nadawcy. Podczas zarządzania podpisem, karta Nadawcy to miej...

 • Podpisy w folderach

  Opis Twoje foldery są wyświetlane na karcie Wszystkie podpisy. Podpisy przechowywane w folderach nie są widoczne, dopóki nie otworzysz zawierającego folderu.Karta Wszystkie podpisy pokazuje twoje f...

 • Utwórz nowy folder

  Opis Folder służy do przechowywania i organizowania podpisów. Możesz tworzyć foldery w swoim liście podpisów i przechowywać w folderze do 100 podpisów. UWAGA: Karta Wszystkie podpisy może pomieści...

 • Jak wymusić aktualizację podpisu dla agenta aktualizacji podpisu Exclaimer Cloud

  Scenariusz Zainstalowałeś Agenta Aktualizacji Podpisów Exclaimer Cloud, który aktualizuje dostępne podpisy co 60 minut. Chcesz jednak wymusić aktualizację, aby uzyskać dostęp do dostępnych podpisów...

 • Kontakty Salesforce

  Opis Funkcja Kontakty Salesforce umożliwia synchronizację Twojego konta Salesforce z Exclaimer, co daje Twojemu kontu Exclaimer dostęp do kontaktów z Twojego konta Salesforce. Po zintegrowaniu Kont...

 • Jak skonfigurować sygnaturę do zastosowania na liście Salesforce

  Scenariusz Utworzyłeś szablon podpisu i chcesz zastosować ten podpis do wybranej grupy użytkowników, którzy są zgromadzeni na liście Salesforce. UWAGA: Funkcja Kontaktów Salesforce jest dostępna t...